logo klubu

Kalendarz wydarzeń

Według dnia
Nadchodzące w tym miesiącu

 

XXIII Otwarty Turniej Szachowy o Mistrzostwo Powiatu Kraśnickiego
 
Sobota 02 Grudzień 2023, 10:00 - 14:00
 
gm. Wilkołaz - SP w Rudniku Szlacheckim
 
Tempo gry : Szybkie

gm. Wilkołaz - SP w Rudniku Szlacheckim

Informacje i zapisy w pliku turniejowym! http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_7387/

REGULAMIN XXIII OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO O MISTRZOSTWO POWIATU KRAŚNICKIEGO
CELE TURNIEJU
Wyłonienie mistrza powiatu kraśnickiego na rok 2023 w kategoriach seniorów oraz juniorów do lat 18.
Popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży.
II. ORGANIZATORZY
Urząd Gminy Wilkołaz
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Klub Sportowy „Unia Wilkołaz”
Szkoła Podstawowa w Rudniku Szlacheckim
III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
1. Turniej odbędzie się w dniu 02.12.2023 (sobota) w Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim.
2. Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 1000 (odprawa techniczna – 930).
3. Przewidywany czas zakończenia turnieju – godzina 1630 .
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Młodzież do lat 18 musi przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia można dokonać :
na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_7387/
tel. (81) 821-20-26
na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 27.11.2023r.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju powinno zawierać nast. dane:
imię i nazwisko zawodnika,
rok urodzenia (dotyczy juniorów),
adres zamieszkania,
kategorię szachową (jeśli posiada)
3. Turniej przewidziany jest na 40 osób i o uczestnictwie zadecyduje kolejność zgłoszeń.
4. W miarę wolnych miejsc będą przyjmowane dodatkowe zgłoszenia indywidualne
od zainteresowanych szachistów w dniu zawodów.
VI. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. Turniej będzie rozegrany w konkurencji indywidualnej w oparciu o przepisy gry
dla szachów szybkich.
2. Wszyscy zawodnicy będą grać w jednej grupie.
3. System rozgrywek – szwajcarski siedmiorundowy z komputerowym kojarzeniem par do poszczególnych rund.
4. Tempo gry – 20 minut dla zawodnika (40 minut na partię).
VII. KOLEJNOŚĆ MIEJSC
1. O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
średni wynik Buchholza,
wartościowanie Buchholza,
suma progresywnych wyników zawodnika po poszczególnych rundach.
2. W przypadku, gdy nadal będzie istniała równość punktów, metoda progresji będzie stosowana z pominięciem wyniku I rundy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba II, III itd..,
aż do ustalenia ostatecznej kolejności miejsc.
VIII. NAGRODY
Senior:
I miejsce- puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
II miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
IV miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa
V miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa
Junior do lat 18:
I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
II miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
IV miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa
V miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania innych nagród i wyróżnień.
IX. UWAGI KOŃCOWE
1. Zagadnienia nie wymienione w regulaminie turnieju będą regulowane w oparciu
o Kodeks Szachowy Polskiego Związku Szachowego.
2. Niektóre punkty w regulaminie mogą ulec zmianie, jeżeli będą wymagały tego względy organizacyjne (np. inna niż przewidywano liczba zawodników).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wilkołaz, Wilkołaz Pierwszy Nr 9, 23-212 Wilkołaz, tel. 81 8212001; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia XXIII Otwartego Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Powiatu Kraśnickiego
b) publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej ADO, Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz Kwartalniku Gminy Wilkołaz
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda osoby - art. 6 ust.1 lit. a RODO
5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie, w tym współorganizatorowi - Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim i Starostwu Powiatowemu w Kraśniku.
6. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych: do dostępu do swoich danych, do sprostowania swoich danych, do ograniczenia przetwarzania swoich danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo: do usunięcia danych, do wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania
10. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w XXIII Otwartym Turnieju Szachowym o Mistrzostwo Powiatu Kraśnickiego
Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu.


Odsłon : 1105

Informacje

Znalezione obrazy dla zapytania lublin miasto inspiracji 
SPOTKANIA PLENEROWE W PARKU LUDOWYM LIPIEC - SIERPIEŃ 2024
wtorek i czwartek 16,00-19,00. Zapraszamy! 
  
 
50%.jpg

=========================================
Zadanie  zakresie  wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Gminy Lublin”.

Spotkania sekcji szachowej:
Poniedziałek i piątek !
 godz.15,30-20,30,
al. Józefa Piłsudskiego 22.

Zapraszamy od września! Informacja na początku września!
=======================================  

Spotkania i zajęcia bezpłatne! 
Zapraszamy !

koziolek

Turnieje_live

Nasze turnieje

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zadanie dnia

Ranking live

Więcej na stronie 2700chess.com

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się, aby pliki te były zapisywane na twoim komputerze. Dodatkowe informacje - polityka cookies.