logo klubu

Kalendarz wydarzeń

Według dnia
Nadchodzące w tym miesiącu
Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień
Następny dzień Następny miesiąc

 

Kurs Sędziowski na klasy okręgowe. Lublin 10-11.02.2018
 
Od Sobota 10 Luty 2018 -  10:00
Do Niedziela 11 Luty 2018 - 17:00
 
Lublin
 
Tempo gry : Inne

Lublin

Zapisy:  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_7782/

Komunikat organizacyjny kursu sędziowskiego na klasy okręgowe,
Lublin, 10-11.02.2018. Lublin, ul. Radziszewskiego 16 Chatka Żaka,
1. Cel:
- umożliwienie uzyskania II, III i młodzieżowej klasy sędziowskiej.
2. Organizator:
- Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Szachowego.
3. Termin i miejsce: Kurs zostanie przeprowadzony w dniach 10-11.02.2018. W trakcie kursu zostanie przeprowadzony egzamin na klasy sędziowskie w formie testu. Lublin, ul. Radziszewskiego 16 Chatka Żaka,
4. Uczestnictwo:

Zgodnie ze statutem, sędzią może być osoba, która ukończyła 18 lat (klasa młodzieżowa od lat 16) i ma minimum II kategorię szachową. Uczestnikami kursu mogą być także osoby nieposiadające II kategorii szachowej, które po zdaniu egzaminu będą mogły ubiegać się o przyznanie licencji sędziowskiej dopiero po uzyskaniu II kategorii.
O podwyższenie klasy sędziowskiej mogą ubiegać się sędziowie, mający zaliczoną wymaganą praktykę sędziowską zgodnie z Kodeksem Szachowym D.II 3.2.3 (patrz niżej), posiadający ważną licencję sędziowską klasy III oraz opłaconą składkę roczną na 2018 rok, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia z podaniem: nazwiska, imienia, adresu email, numeru telefonu, daty urodzenia, kategorii szachowej, listy sędziowanych turniejów zgodnie z punktem D.II 3.2.3 Kodeksu Szachowego (dotyczy kandydatów na II klasę sędziowską) przyjmowane będą w terminie do dnia 05.02.2018.
UWAGA! Kurs zostanie przeprowadzony, jeżeli do 05.02.2018 zgłosi się co najmniej 15 osób.
6. Opłaty:

150 zł - koszty udziału w kursie + egzamin (zgodnie z Komunikatem Organizacyjno – Finansowym PZSzach). Wpłat dokonujemy na konto Lubelskiego Klubu Szachowego 20-465 Lublin, ul. Biernata z Lublina 20/3: nr 89 2030 0045 1110 0000 0281 9360.
7. Zakres i harmonogram kursu:

Sobota 10.02.2018.
9:00-9:15 Rejestracja uczestników.
9:15-9:30 Powitanie, sprawy organizacyjne.
9:30-15:00 Przepisy gry FIDE, przepisy turniejowe FIDE, wytyczne Anti cheating.

15.00-16.00 Przerwa obiadowa
16:00-17:00 Ciekawe przypadki sędziowskie.
17.00-18:30 Regulamin klasyfikacyjny, ranking PZSzach i obliczanie norm na kategorie szachowe.

Niedziela 11.02.2018.
9:00-10:45 Systemy rozgrywek (kołowy, szwajcarski, pucharowy). Podstawy kojarzenia w systemie szwajcarskim. Ustalanie kolejności miejsc w turniejach (punktacja pomocnicza).

10:45-11:15 Kursanci pytają, wykładowcy odpowiadają.
11:30-12:30 Egzamin.
12:45-14:45 Organizowanie imprez szachowych, regulaminy zawodów. Status sędziego szachowego, relacja sędzia-zawodnik, wydawanie werdyktów. Zegary elektroniczne. Programy do prowadzenia turniejów.
15:00-16:30 Centralny Rejestr PZSzach, sprawozdawczość sędziowska, Regulamin ewidencyjny.
16:30-17:00 Omówienie egzaminu i zakończenie kursu.

W podanym harmonogramie mogą wystąpić drobne zmiany. W trakcie wykładów przewidziane są dodatkowo krótkie przerwy na żądanie.
Lista wykładowców zostanie podana w terminie późniejszym.
8. Inne informacje

Wymagane jest wstępne zapoznanie się z zagadnieniami omawianym na kursie w oparciu o informacje dostępne na stronach PZSzach i FIDE.
Przydatne linki:
1 Przepisy gry i turniejowe (http://pzszach.pl/…/przepisy-fide-obowiazujace-od-1-styczn…/).
2 Kodeks szachowy (http://pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=125). W szczególności:
status sędziego (http://pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=125);
system szwajcarski (http://pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=125&idm3=216;http://pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=125&idm3=217;http://pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=125&idm3=219) – aktualne przepisy są dostępne tylko na stronie FIDE;
ustalanie kolejności (http://www.pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=125&idm3=222) – aktualne reguły dostępne są tylko na stronach FIDE;
regulaminy turniejowe (http://pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=125&idm3=220).
• Regulamin klasyfikacyjny, ewidencyjny (http://pzszach.pl/…/komisja-ewidencji-klasyfikacji-i-ranki…/).
• Komunikat organizacyjno-finansowy PZSzach (http://pzszach.pl/stron…/komunikaty-organizacyjno-finansowe/)
• Regulamin dyscyplinarny (http://pzszach.pl/2016/04/20/3772/)
• Strona Komisji Sędziowskiej FIDE (http://arbiters.fide.com/), w szczególności: > Arbiters’ Manual 2018 (http://arbiters.fide.com/…/…/2018/ArbitersManual-2018-v0.pdf); > Anti cheating Guidelines for Arbiters (http://arbiters.fide.com/anti-cheating-guidelines-forarbite…).
• Handbook FIDE (http://www.fide.com/fide/handbook.html), w szczególności:przepisy gry obowiązujące od 1 stycznia 2018 (http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=208&view=article);system szwajcarski (http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=18&view=category);ustalanie kolejności (http://www.fide.com/component/handbook/?view=article&id=187).
9. Wypis z Kodeksu Szachowego:
D.II STATUS SĘDZIEGO SZACHOWEGO W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM Uchwalony na Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych w Licheniu, 25.11.2006 (http://pzszach.pl/wp-conte…/uploads/…/10/Status_sedziego.pdf).
§ 1. Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o tytuł sędziego
1.1. Sędziego szachowego winna cechować nieskazitelna postawa etyczna, moralna i sportowa. Sędzia szachowy winien postępować rozważnie, z taktem, zachowując obiektywizm i opanowanie.
1.2. Sędzią szachowym może być osoba, która: a) ma polskie obywatelstwo, b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat, c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego, d) ma przynajmniej II kategorię szachową, e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją, f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.
§ 3. Tryb nadawania klas sędziowskich
3.1. Wymagania ogólne
3.1.1. Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskiego, połączonego z egzaminem.
3.1.2. Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga spełnienia następujących warunków: a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej) b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach.
3.1.3. Klasy sędziowskie są nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

3.2. Klasy okręgowe
3.2.1. Klasy okręgowe nadają Kolegia Sędziowskie Wojewódzkich Związków Szachowych w oparciu o wewnętrzny regulamin.
3.2.2. Osoba, która ma 16-18 lat, nie ma na koncie kar dyscyplinarnych (także w szkole), oraz zda egzamin przed właściwą komisją (wymogi jak na III klasę) może uzyskać tylko klasę młodzieżową, odpowiadającą klasie trzeciej.
3.2.3. Kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe.


Odsłon : 2097

Informacje

Znalezione obrazy dla zapytania lublin miasto inspiracji 
Al. Piłsudskiego 22 (świetlica MOSiR, stadion LA)
Zapraszamy !

koziolek

Turnieje_live

Nasze turnieje

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zadanie dnia

Ranking live

Więcej na stronie 2700chess.com

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się, aby pliki te były zapisywane na twoim komputerze. Dodatkowe informacje - polityka cookies.